พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก Little Buddha

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

เรื่องย่อ
“พระเจ้าสุทโธทนะ” กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ อยากมีทายาทมาก จึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระมเหสีมีประสูติกาล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ก็ทรงมุ่งหวังให้พระโอรสได้เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ จึงให้เจ้าชายร่ำเรียนวิชาการรบ กวาดต้อนคนเจ็บคนแก่ออกจากเมือง เพื่อสร้างปราสาท 3 ฤดู ให้เจ้าชายมีแต่ความสุข ไม่พบเจอความทุกข์ใดๆ ทว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องทรงโทมนัส เมื่อเจ้าชายหนีออกผนวชจนได้ และทรงรู้สึกอัปยศ อดสู เมื่อคิดว่าการบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า คือ การขอทาน แต่เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนา ก็ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา บรรลุพระโสดาบัน ประกาศตัวเป็นอุบาสก ก่อนจะบรรลุพระอรหัตผลนิพพาน ในกาลต่อมา นักแสดงนำ ฮีมานซู โซนิ รับบท เจ้าชายสิทธัตถะ/ พระพุทธเจ้า คาจาล เจน รับบท พระนางยโสธรา/ พระนางพิมพา ซาเมียร์ ธรรมาธิการี รับบท พระเจ้าสุทโธทนะ ทิปิกา อุปัตยัย รับบท พระนางสิริมหามายา กุนกุน ยุปการี รับบท พระนางมหาปชาบดีโคตมี สิทธัตถะ วาสุเทพ รับบท พระเจ้าโธโตทนะ ไนการ์ ข่าน รับบท พระนางมังคลา (วัยสาว) เรซมี โกซ รับบท พระนางมังคลา (วัยแก่) เจกัต ซิงห์ รับบท เจ้าชายเทวทัต/ พระเทวทัต กาเบอร์ เบดี้ รับบท อสิตมุนี ซันเกต โชกคซ์ รับบท ฉันนะ อมิตร เบห์ล รับบท กูรู วาชัสบดี เซอร์ภี ชูลา รับบท เลาสิกา มายางก์ อโรรา รับบท เจ้าชายอานนท์ (พระอานนท์) ดิเนช เมห์ธา รับบท พระเจ้าประสัณชิต
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
Little Buddha
ความคิดเห็น
ช่องแสดงความคิดเห็นมีไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น Login, Register