Hold Your Breath: The Ice Dive (2022) กลั้นหายใจใต้น้ำแข็ง

กลั้นหายใจใต้น้ำแข็ง

ประเทศ
England
ระยะเวลา
40 นาที
ปีที่ฉาย
2022
เรื่องย่อ
Hold Your Breath: The Ice Dive (2022) กลั้นหายใจใต้น้ำแข็ง ติดตามนักดำน้ำฟรี Johanna Nordblad ในสารคดีเรื่องนี้ขณะที่เธอพยายามทำลายสถิติโลกสำหรับระยะทางที่เดินทางภายใต้น้ำแข็งด้วยลมหายใจเพียงครั้งเดียว
Hold Your Breath: The Ice Dive (2022)
กลั้นหายใจใต้น้ำแข็ง
33 views
0
ความคิดเห็น
ช่องแสดงความคิดเห็นมีไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น Login, Register